ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

ARCHAIC - BYZANTINE PAINTING WORKSHOP

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS

 

Director: Pr.Pavlos Samios

www.samiospavlos.gr

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ - GENERAL

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - OBJECTIVES

PROJECTS

ΕΡΕΥΝΑ - SEARCH

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ - SHOOTS 1

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ - SHOOTS 2

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ - SHOOTS 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.